Zarządzanie procesami w organizacji

Szkolenie z zarządzanie procesami w organizacji na temat ciągłych i usystematyzowanych działań dotyczących planowania i monitorowania wykonanych procesów w organizacji.

Szkolenie z zarządzania procesami w organizacji i jego cel

Szkolenie z zarządzania procesami w organizacji ma na celu usystematyzowanie działań dotyczących planowania i monitorowania wykonania danego procesu w organizacji. Nabycie takiej wiedzy jest pomocne w osiągnięciu założonych celów.

Zapisz się!

  Szkolenie z zarządzania procesami w organizacji dedykowane jest dla
  • kierowników i pracowników działów zarządzania procesem
  • kierowników i pracowników jednostek zajmujących się doskonaleniem procesów
  • wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak usprawniać procesy i zarządzać procesami w organizacji

  Zakres szkolenia z zarządzania procesami w organizacji

  • Podejście procesowe – skąd się wzięło?
  • Struktura hierarchiczna a spojrzenie procesowe
  • Zarządzanie procesami – istota i metodyka
  • Cykl Deminga  i standaryzacja procesów
  • Opis procesów/mapowanie procesów
  • Zarządzanie jakością i wymogi dla organizacji
  • Usprawnianie procesów
  • Zarządzanie organizacja procesową

  Korzyści po szkoleniu z zarządzania procesami w organizacji

  1100 złotych netto

  Inne szkolenia

  Sprawdź inne szkolenia, jakie prowadzimy