Zarządzanie procesami w organizacji

Szkolenie z zarządzanie procesami w organizacji na temat ciągłych i usystematyzowanych działań dotyczących planowania i monitorowania wykonanych procesów w organizacji.

Szkolenie z zarządzania procesami w organizacji i jego cel

Szkolenie z zarządzania procesami w organizacji ma na celu usystematyzowanie działań dotyczących planowania i monitorowania wykonania danego procesu w organizacji. Nabycie takiej wiedzy jest pomocne w osiągnięciu założonych celów.

Szkolenie z zarządzania procesami w organizacji dedykowane jest dla
 • kierowników i pracowników działów zarządzania procesem
 • kierowników i pracowników jednostek zajmujących się doskonaleniem procesów
 • wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak usprawniać procesy i zarządzać procesami w organizacji

Zakres szkolenia z zarządzania procesami w organizacji

 • Podejście procesowe – skąd się wzięło?
 • Struktura hierarchiczna a spojrzenie procesowe
 • Zarządzanie procesami – istota i metodyka
 • Cykl Deminga  i standaryzacja procesów
 • Opis procesów/mapowanie procesów
 • Zarządzanie jakością i wymogi dla organizacji
 • Usprawnianie procesów
 • Zarządzanie organizacja procesową

Korzyści po szkoleniu z zarządzania procesami w organizacji

1100 złotych netto

Inne szkolenia

Sprawdź inne szkolenia, jakie prowadzimy