Transformacja cyfrowa – Digital Transformation

Transformacja cyfrowa biznesu jest zmianą organizacyjną wprowadzoną za pomocą cyfrowych technologii i nowych modeli biznesowych w celu poprawy wyników finansowych – (źródło Cisco)

Obszar działań transformacji cyfrowej

Jak podaje Wikipedia transformacja cyfrowa dotyczy nie tylko technologii cyfrowej ale faktu, że ta technologia, która jest cyfrowa, pozwala ludziom rozwiązać ich typowe problemy i jest przez nich preferowana.

W badaniu przeprowadzonym przez IDG Research Services (na zlecenie EMC Corp.) za krytyczny lub bardzo ważny cel inwestycji w technologie cyfrowe 87% respondentów uznało usprawnianie obsługi klienta.

Co wdrażamy w ramach transformacji cyfrowej?

W ramach realizacji strategii Transformacji Cyfrowej firmy w najbliższym czasie planują wdrażać:

  • Automatyzację i robotyzację
  • Cyfryzacje kanałów sprzedażowych
  • Konsolidacje i analitykę danych biznesowych
  • Wprowadzenie aplikacji mobilnych
  • Rozwiązania chmurowe

Czy Twoja firma jest przygotowana na Transformacje Cyfrową? Analiza luk

GAP4DX – Sprawdź to poprzez analizę luk.

Czym jest analiza luk? Analiza luk, nazywana także Gap Analysis, to skuteczne narzędzie, które pomaga zweryfikować i dostosować posiadane procesy oraz systemy zarządzania w ramach przygotowań do certyfikacji. Celem analizy luk jest wyodrębnienie obszarów krytycznych lub słabych ogniw systemu. Dzięki temu można ocenić, czy dotychczas prowadzone działania wymagają poprawy.

Transformacja Cyfrowa, czyli Święty Graal innowacji

Dziś prawie niemożliwe jest wejście do sali posiedzeń zarządu czy na spotkanie bez usłyszenia słowa: innowacje. Pojawia się ono co najmniej raz, dwa razy lub nawet więcej – kilkanaście razy. Rozwój firm i rozwiązań FinTech w ciągu ostatnich lat doprowadził do powstania zupełnie nowego i przekształconego krajobrazu biznesowego.

Zmieniające się oczekiwania klientów, duża konkurencja, rosnąca złożoność przepisów, presja na usprawnienie działań oraz procesów, lockdown , Covid a także inne czynniki napędzają do ponownego odkrycia czym jest innowacja i jaką odgrywa rolę. Nowa era biznesu umożliwiła systemom szybką i bezproblemową integrację z licznymi platformami i aplikacjami. Nie istnieją już firmy niewspierane przez rozwiązania technologiczne. Robotyzacja procesów biznesowych uwalnia człowieka od żmudnej, powtarzalnej pracy i stawia wyzwanie – zmianę profesji.

Największe wyzwania dla firm obecnie

Przygotuj swoją firmę!

Transformacja cyfrowa to wbrew pozorom nie tylko transformacja technologiczna ale zmiana kultury organizacyjnej, którą będą tworzyć ludzie z nowymi kompetencjami.

Przygotuj swoja firmę – skorzystaj z usług IKG Technology.