ESG

Czy Państwa Organizacja zapoznała się  się z Celami Zrównoważonego Rozwoju? Czy w Państwa Organizacji obowiązująca strategia i bieżące działania zostały rozszerzone i dostosowane do wymogów ESG / Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Doradzamy firmom w obszarze ESG – potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami już dziś!

Co to jest ESG?

Co to jest ESG i dlaczego jest ważne dla Państwa Organizacji? 

ESG (Environmental, Social, Corporate Governance)

Jest to globalny projekt dotyczący działania na rzecz Globalnego Łańcucha Wartości z konkretnymi celami.

ESG - informacje

Cele ESG, czyli Zrównoważonego Rozwoju

ESG / Cele Zrównoważonego Rozwoju to:

 1. Koniec z ubóstwem.
 2. Zero głodu.
 3. Dobre zdrowie i jakość życia.
 4. Dobra jakość edukacji.
 5. Równość płci.
 6. Czysta woda i warunki sanitarne.
 7. Czysta i dostępna energia.
 8. Wzrost gospodarczy i godna praca.
 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura.
 10. Mniej nierówności.
 11. Zrównoważone miasta i społeczności.
 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
 13. Działania w dziedzinie klimatu.
 14. Życie pod wodą.
 15. Życie na lądzie.
 16. Pokój, Sprawiedliwość i silne instytucje.
 17. Partnerstwa na rzecz celów.

Raport ESG

Komisja Europejska skupia się głównie na: ekologii (wszystkiego co się z nią wiąże) i prawach człowieka (we wszystkich obszarach społecznych i egzystencjalnych). Projekt dotyczy Unii Europejskiej i krajów poza nią.

Firmy obowiązane, oprócz wdrożenia wymogów ESG, będą musiały od 2023, raz w roku, przygotować Raport ESG.

Konsekwencje braku wdrożenia ESG

Czy za brak wdrożenia będą kary finansowe i nie tylko?

TAK!

 Właściwe w sprawach ESG Organy Unii Europejskiej będą miały prawo nakładać grzywny na podmioty i Organizacje Biznesowe niewywiązujące się z przepisów ESG. Będą mogły również kierować nakazy dla firm, co do przestrzegania obowiązku należytej staranności w kwestiach dot. ESG /Zrównoważonego Rozwoju. Na poziomie europejskim  ustanowiona będzie „ europejska sieć organów nadzoru” (ang. European Network of Supervisory Authorities). Sieć tych Organów będzie  odpowiedzialna za zapewnienie skoordynowanych działań. Do jej obowiązków będzie należało również  umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń.

Więcej informacji na temat Zrównoważonego Rozwoju

Więcej informacji na temat ESG / Zrównoważonego Rozwoju można znaleźć m.in. na stronach KNF:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Finansowanie_zrownowazonego_rozwoju

Jesteśmy pewni, że  część pracy już u Państwa została zrealizowana.  Dziś Wasza Organizacja potrzebuje wsparcia merytorycznych profesjonalistów (firmy konsultingowej) która wesprze biznes i sprawi, że ESG / Zrównoważony Rozwój, nie będzie problemem, a szansą dla Organizacji.  Ponadto zapewni zgodność wewnętrznych regulacji z przepisami, które za chwilę będą wymagalne dla Państwa firmy.

Zrównoważony Rozwój priorytetem dla wielu firm

Na zrównoważony rozwój kładziony jest obecnie duży nacisk w dojrzałych europejskich firmach. Jest to przestrzeń, która się rozwijała.  EU wskazuje, że ESG / Zrównoważony rozwój ma być implementowany w:

 • międzynarodowych korporacjach,
 • średnich i małych firmach,
 • firmach produkcyjnych, 
 • firmach usługach.

ESG będzie ważnym kryterium pozyskiwania przez firmy finansowania swoich inwestycji. Od 2023 duże firmy będą obowiązane do przygotowywania Raportu ESG – raz w roku.

IKG Technology, czyli eksperci w temacie ESG 

Tematyka Zrównoważonego Rozwoju jest nierozerwalnie związana z dobrymi praktykami
i normami ISO, wytyczającymi standardy. W IKG Technology od lat szkolimy, badamy zgodności, wdrażamy, pomagamy zrozumieć i działać w zgodzie z wymogami norm ISO i najlepszymi praktykami .Jeśli poszukujecie Państwo firmy konsultingowej z przedmiotowymi kompetencjami to w IKG Technology te kompetencje są wprost filarami naszego funkcjonowania. 

Dla naszych klientów (bez względu na wielkość organizacji) analizujemy, określamy co mają do zrobienia, a co już jest zrobione, czy też co trzeba wdrożyć by osiągnąć  zgodność z celami ESG i zrównoważonego rozwoju.

W IKG Technology stosujemy we współpracy z Klientami kompleksowe podejście do ESG

 • Szkolimy w obszarze Zrównoważonego Rozwoju/ESG
 • Pomagamy firmom ocenić, jakie cele ESG / Zrównoważonego Rozwoju powinny wdrożyć
 • Przygotowujemy dokumentację zgodną z wymogami prawnymi, dyrektywą oraz spełniającą globalne wymogi i standardy
 • Realizujemy ocenę, jak jest, a jak powinno być
 • Świadczymy usługę audytu (GAP ANALYSIS) w tematyce ESG / Zrównoważonego Rozwoju

Zachęcamy także do sprawdzenia naszego kursu:

Skontaktuj się w sprawie Zrównoważonego Rozwoju

Myślisz o wsparciu finansowym Twojego biznesu? Liczysz na dotacje ze środków europejskich lub środków przydzielanych w ramach pomocy Banku Światowego? – Koniecznie sprawdź jak ESG / Cele Zrównoważonego /Raport ESG wpłyną na możliwość skorzystania z takich środków.

Nie czekaj – zacznij działać!

Jeżeli interesuje Państwa ta tematyka, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 696 550 550 lub uzupełnienie formularza poniżej.