Compliance

Nowoczesna firma to firma działająca w oparciu nie tylko o właściwe instrumenty prawne, ale i etyczne. Tak zdefiniowana strategia firmy pozwala na budowę wzajemnego zaufania, które jest wartością w sposób bezpośredni decydującą o jej kondycji.

Wizerunek, często budowany latami, trudno jest utrzymać w otoczeniu szybko zmieniających się warunków otoczenia organizacji, przepisów prawnych czy konkurencji.

Polityka compliance pozwala na zminimalizowanie ryzyka pojawienia się sytuacji niezamierzonego łamania przepisów prawnych czy naruszania zasad i norm kulturowych, które mogą negatywnie wpłynąć na dobre imię firmy.
Dysponując zespołem doświadczonych analityków i audytorów przygotujemy Państwa organizację
do wdrożenia procesów oraz instrumentów polityki compliance.

IKG Technology

Kontakt:

IKG Technology Sp. z o.o.
ul M.Kopernika 5 lok LU. 8,
00-367 Warszawa
Dane firmowe:

NIP: 701-070-22-79
REGON: 367683693
BANK: 34 1140 2004 0000 3502 8081 2663
Projekt i wykonanie domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram