Compliance

Nowoczesna firma to firma działająca w oparciu nie tylko o właściwe instrumenty prawne, ale i etyczne. Tak zdefiniowana strategia firmy pozwala na budowę wzajemnego zaufania, które jest wartością w sposób bezpośredni decydującą o jej kondycji.

 

Wizerunek, często budowany latami, trudno jest utrzymać w otoczeniu szybko zmieniających się warunków otoczenia organizacji, przepisów prawnych czy konkurencji.

 

Polityka compliance pozwala na zminimalizowanie ryzyka pojawienia się sytuacji niezamierzonego łamania przepisów prawnych czy naruszania zasad i norm kulturowych, które mogą negatywnie wpłynąć na dobre imię firmy.

 

Dysponując zespołem doświadczonych analityków i audytorów przygotujemy Państwa organizację do wdrożenia procesów oraz instrumentów polityki compliance.

Kliknij w zdjęcie i sprawdź naszą dokładną lokalizację.

Kontakt:

NIP: 701-070-22-79
REGON: 367683693

BANK: Credit Agricole
58 1940 1076 3183 0003 0000 0000

Napisz do nas

Polityka prywatności

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszą stroną internetową i ofertą. Ochrona Państwa danych osobowych w czasie Państwa wizyty na naszej stronie ma dla nas istotne znaczenie. Ochronę traktujemy bardzo poważnie, zwłaszcza w odniesieniu do gromadzenia, przesyłania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych przy okazji Państwa wizyty na naszej stronie.

BDO TECHNOLOGY
Przejdź do strony BDO TECHNOLOGY:

LINK