Compliance

Nowoczesna firma to firma działająca w oparciu nie tylko o właściwe instrumenty prawne, ale i etyczne. Tak zdefiniowana strategia firmy pozwala na budowę wzajemnego zaufania, które jest wartością w sposób bezpośredni decydującą o jej kondycji.

Compliance, czyli?

Wizerunek, często budowany latami, trudno jest utrzymać w otoczeniu szybko zmieniających się warunków otoczenia organizacji, przepisów prawnych czy konkurencji.

Compliance to zgodność działalności z normami:

  • prawnymi
  • regulacyjnymi
  • technicznymi
  • etycznymi
  • innymi

Po co stosować politykę Compliance?

Polityka Compliance pozwala na zminimalizowanie ryzyka pojawienia się sytuacji niezamierzonego łamania przepisów prawnych czy naruszania zasad i norm kulturowych, które mogą negatywnie wpłynąć na dobre imię firmy.

Compliance w organizacji – jak działamy?

Dysponując zespołem doświadczonych analityków i audytorów, przygotujemy Państwa do wdrożenia procesów oraz instrumentów polityki Compliance w organizacji.

Jeżeli interesuje Państwa ta tematyka, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 696 550 550 lub uzupełnienie formularza poniżej.