Compliance

Nowoczesna firma to firma działająca w oparciu nie tylko o właściwe instrumenty prawne, ale i etyczne. Tak zdefiniowana strategia firmy pozwala na budowę wzajemnego zaufania, które jest wartością w sposób bezpośredni decydującą o jej kondycji.

 

Wizerunek, często budowany latami, trudno jest utrzymać w otoczeniu szybko zmieniających się warunków otoczenia organizacji, przepisów prawnych czy konkurencji.

 

Polityka compliance pozwala na zminimalizowanie ryzyka pojawienia się sytuacji niezamierzonego łamania przepisów prawnych czy naruszania zasad i norm kulturowych, które mogą negatywnie wpłynąć na dobre imię firmy.

 

Dysponując zespołem doświadczonych analityków i audytorów przygotujemy Państwa organizację do wdrożenia procesów oraz instrumentów polityki compliance.