Audyt wywiadowczy

Posiadamy szerokie spectrum możliwości w realizacji wyspecjalizowanych zleceń, w tym, wymagających odpowiednich uprawnień, ekspertów czy zaawansowanych technologicznie urządzeń. Nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte w służbach specjalnych, jest gwarantem dyskrecji i profesjonalizmu przy realizacji zlecanych zadań.

Projekty realizujemy zarówno na ternie naszego kraju jak również za granicą, m.in., na terenie państw środka (Kraje azjatyckie). Nasze usługi kierujemy do osób fizycznych, firm, a także instytucji z następujących sektorów, m.in.: finansowego, ubezpieczeniowego, przemysłowego, produkcyjnego, usługowego.

Działania na rzecz biznesu (B2B)

 • Przestępstwa na szkodę firm (uszczuplanie majątku firm przez pracownika czy kontrahenta i innych, ochrona znaku towarowego, ochrona wizerunku firmy, działania przeciwko mobbingowi)
 • Wywiad gospodarczy
 • Weryfikacja autentyczności dokumentów

Kompleksowe działania w zakresie informatyki śledczej,

Zabezpieczenia Techniczne, w tym dokumentacja AUDIO-VIDEO (jawna, niejawna)

-telewizja przemysłowa CCTV (doradztwo techniczne, projektowanie, wykonawstwo, nadzór)

 • Monitoring obiektów prywatnych: domy jednorodzinne, mieszkania
 • Monitoring obiektów przemysłowych: hale, magazyny, parkingi, powierzchnie biurowe i handlowe
 • Monitoring osiedli
 • Monitoring obiektów specjalistycznych: stacje benzynowe

-wypożyczanie sprzętu audio video do realizacji indywidualnych potrzeb klienta (doradztwo techniczne , wykonawstwo, pomoc przy instalacji)

 • Ukryte kamery do rejestracji pomieszczeń lub osób

Ukryte rejestratory audio do monitorowania pomieszczeń lub osób.

Tajna obserwacja osób i obiektów dobrana do realizacji indywidualnych potrzeb klienta w tym:

 • niejawna obserwacja osób
 • niejawna obserwacja obiektów

Badania DNA (ustalanie ojcostwa) oraz na obecność substancji odurzających (narkotyki, dopalacze)

 • pozyskanie materiału do badań i dyskretna ich realizacja.

Usługi z zakresu wykrywania podsłuchów oraz zabezpieczania pomieszczeń przed ich instalacją

Monitoring GPS: pojazdów, przesyłek

 • doradztwo i wypożyczanie systemów do monitorowania pojazdów i przesyłek (GPS-ów).

Usługi z zakresu badań wariograficznych (biegły sądowy)

Badania wariograficzne skierowane są do właścicieli firm zainteresowanych:

 • starannym doborem pracowników,
 • wskazaniem nielojalnych, czy nieuczciwych pracowników,
 • wykryciem niepożądanych, czy wręcz kryminalnych zachowań pracowników.

Odzyskiwanie (windykacja) sprzętu, pojazdów i urządzeń leasingowanych.

 • fizyczne odzyskiwanie sprzętu, pojazdów oraz urządzań będących przedmiotem leasingu w przypadku zalegania z umownymi opłatami,
 • windykacja należności wynikających z tytułu umów leasingowych lub wezwań do zapłaty.

Szkolenie świadomościowe z bezpieczeństwa, jak zachować się w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Ustalanie i poszukiwanie odzyskiwanie składników majątku ruchomego i nieruchomego,
Działania w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228)

 • Nasi konsultanci posiadają poświadczenia bezpieczeństwa osobowego – krajowe, NATO i UE odpowiednio do klauzuli “Ściśle tajne”, Top Secret” i ” EU Top Secret”,
 • Specjalistyczne szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych (dla administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego)

Poświadczenia i uprawnienia są wydane przez Departament Informacji Niejawnych ABW.