Informacje niejawne

Nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych może spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej lub jest z punktu widzenia jej interesów niekorzystne.

Zdolność do ochrony informacji

Ochrona informacji niejawnych priorytetem

Każdy przedsiębiorca zamierzający ubiegać się o zawarcie umów albo wykonujący zadania na podstawie przepisów prawa, dla których ustanowiono wymóg dostępu do informacji niejawnych, powinien posiadać zdolność do ochrony informacji niejawnych.

O skutecznej ochronie informacji niejawnych

Przykłady prewencji przed szpiegostwem przemysłowym oraz wieloma innymi zagrożeniami przestępstwami w zakresie powyższego katalogu poufnych i niejawnych danych:

  • informacje niejawne
  • dane wrażliwe
  • dane sensytywne
  • dane niejawne
  • tajemnica przedsiębiorstwa
  • poufność
  • określone klauzule wynikające z regulacji dotyczących Ochrony Informacji Niejawnych
  • umowy NDA

Zagrożenia to codzienność. Dla skutecznej ochrony informacji niejawnych oraz danych niejawnych czy poufnych, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie naszej firmy, organizacji, a przede wszystkim pracowników i nas samych.

O czym mamy pomyśleć na samym początku?

W jaki sposób można zabezpieczyć informacje niejawne? 

Koniecznie zapoznaj się z przepisami, standardami, wytycznymi, etc. Jeśli nie masz na to czasu, nie chcesz popełnić błędu, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i wsparcia dotyczącego zakresu informacji niejawnych – zapraszamy do IKG Technology.

Jak długo chronione są informacje niejawne?

Jeśli chodzi o czas, w jakim należy informacje niejawne skutecznie zabezpieczać, to zależy od poziomu klauzul jakimi są opatrzone poszczególne dokumenty zawierające informacje niejawne.

Drugi czynnik warunkujący to czynnik podmiotowy – jeśli np. prowadzone są w Organizacji, Jednostce, Firmie postępowania sprawdzające w ramach określonego ustawą „o ochronie informacji niejawnej”, to okres, w jakim musimy ochraniać informacje niejawne, to przez co najmniej 20 lat po zakończeniu postępowania sprawdzającego, kontrolnego postępowania sprawdzającego lub postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Jest to wynik wymogów prawa – cytowanej ustawy. Jednak przy takiej procedurze należy również mieć na względzie wymogi zawarte w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. „o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach…”

Jakie są konsekwencje ujawnienia tajnych informacji?

Zawsze największą dolegliwością jest utrata naszej WIARYGODNOŚCI, zaufania partnerów biznesowych, klientów, ludzi, którzy ufają firmie, która szczyci się skuteczną ochroną informacji niejawnych i dbałością o powierzane dane niejawne, czy poufne ogólnie ujmując – dane wrażliwe. Może to przesądzić o dalszym funkcjonowaniu firmy.
Przy ujawnieniu informacji niejawnych trzeba pamiętać, iż wchodzi dodatkowo odpowiedzialność wynikająca z kodeksu karnego, no i oczywiście odszkodowania i dolegliwości, w postaciach kar finansowych.
Chcesz dobrze ochraniać informacje niejawne i dane niejawne, dane wrażliwe – skorzystaj z najlepszych profesjonalnych i doświadczonych konsultantów – nie stać Ciebie, abyś kupował tanią fikcję. Profesjonalizm w ochronie informacji niejawnej zobowiązuje konsultantów, doradców i wdrożeniowców. W IKG Technology wiemy co i jak należy robić.

Jakie są klauzule tajności?

W przetwarzaniu danych niejawnych trzeba pamiętać, że nie wszystko co potocznie nazywane jest informacją poufną, jest rozumiane przez ustawę „o ochronie informacji niejawnych” jako informacja klauzulowana. W samej ustawie informacje niejawne noszą klauzule „ZASTRZEŻONE” „POUFNE”, „TAJNE” ŚCIŚLE TAJNE”. Jednak pamiętajmy, o poufności wynikającej z danych niejawnych zawartych w kontraktach, informacjach niejawnych chronionych przez umowy NDA, o klauzulach zawartych w umowach dotyczących tajemnice przedsiębiorstwa. Ważny jest też szacunek do zaufania jakim nas ktoś obdarza, przekazując nam wrażliwe dla niego informacje. Nikt z nas nie chce, aby „paplano” bezmyślnie na tematy wrażliwe!

No i jak tu się w tym wszystkim połapać? Jak skutecznie przestrzegać tego katalogu procedur i nakazów prawnych?

Skorzystaj z doradztwa najlepszych – zapraszamy do kontaktu z IKG Technology.

Ochrona informacji niejawnych – nasze usługi

W obszarze ochrony informacji niejawnych posiadamy doświadczonych konsultantów i ekspertów, dzięki którym jesteśmy zdolni świadczyć usługi:

Ochrona informacji niejawnych

Szukasz firmy wyspecjalizowanej w zakresie ochrony danych niejawnych? Skontaktuj się z nami!