Informacje niejawne

Każdy przedsiębiorca zamierzający ubiegać się o zawarcie umów albo wykonujący zadania na podstawie przepisów prawa, dla których ustanowiono wymóg dostępu do informacji niejawnych, powinien posiadać zdolność do ochrony tych informacji. W obszarze ochrony informacji niejawnych posiadamy doświadczonych konsultantów i ekspertów, dzięki którym jesteśmy zdolni świadczyć usługi:

doradztwa i konsultacji w zakresie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego organizacji systemu ochrony informacji niejawnych, w tym bezpieczeństwa fizycznego przygotowania wymaganej dokumentacji ochrony informacji niejawnych przeprowadzania szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych
opracowania dokumentacji bezpieczeństwa niejawnych systemów teleinformatycznych przeprowadzania audytu bezpieczeństwa informacji niejawnych.