RODO/GDPR

RODO/GDPR

Rok 2018 dla praktycznie każdej firmy, w każdym sektorze przyniósł szereg zmian w obszarze przetwarzania danych osobowych po bezmała dwuletnim vacatio legis nadszedł dzień 25 maja 2018 roku i Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych/General Data Protection Regulation/ weszło w życie, zaczął się czas działania nowych wyzwań, nowych konieczności, często całkowicie dotychczas nie „dotykanych” w przedsiębiorstwach obszarów.

Dziś firmy są już w zupełnie innym miejscu. Jednak świat idzie dalej, wyzwania tempo zmian, dostosowanie się korporacyjne, przenoszenie na mniejsze firmy obowiązków, poprzez nie zawsze zapisy wprost, to dzisiejsza codzienność. Kary są dotkliwe i powszechne. W dzisiejszych ograniczeniach kontaktów bezpośrednich i coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniom technologicznym, bardzo szybko i często w sposób całkowicie niezauważalny zaczynamy być administratorami danych osobowych.

Jeśli chcecie aby Państwa firma stosowała konieczne minimum, potrzebujesz weryfikacji obecnego stanu realizacji zapisów RODO, czy wręcz Outsourcing, albo chcesz odświeżyć wiedzę poprzez szkolenie, a może IODO, zapraszamy, kompleksowo i fachowo. Ponadto w ramach dobrej praktyki jest czasokresowe testowanie i weryfikacja wdrożenia, inaczej przez rutynę i marginalizację zagadnienia narażamy firmę na ryzyko, które może zagrozić jej funkcjonowaniu. Naszym nadrzędnym celem jest Państwa bezpieczeństwo – zapewnienie nie tylko działania zgodne z prawem, ale optymalizację i większe bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych.