O nas

Kierownictwo IKG Technology

Prezes dr Kamil Galicki

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Specjalista w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i zagadnień przedsiębiorczości, prawa finansów publicznych, bezpieczeństwa, systemów i planów ciągłości działania, zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej.

W 2003 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku dot. kontroli i audytu wewnętrznego w administracji państwowej. Audytor wewnętrzny certyfikowany przez komisję przy ministrze finansów, audytor wiodący systemów zarządzania ciągłością działania BS 25999. Uczestniczył w licznych seminariach i szkoleniach z zakresu praktycznych aspektów zarządzania jednostką budżetową, kontroli i audytu.

W 1996 roku rozpoczął służbę w Policji, od 1998 roku funkcjonariusz Urzędu Ochronny Państwa, wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za osiągnięcia w trakcie służby.

Od 2006 roku pełnił funkcje kierownicze (dyrektor Gospodarstwa Pomocniczego ABW, zastępca dyrektora, potem dyrektor Biura Administracyjno – Gospodarczego ABW). Od maja 2010 do grudnia 2014 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (nadzorował piony Infrastruktury Krytycznej, Planowania Strategicznego oraz Pion Administracji i Finansów).

Do 2018 pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie informacji niejawnych.

Wiceprezes Joanna Bańkowska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz absolwentka Katowickiej Szkoły Menedżerów, posiada także tytuł MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W latach 2008- 2016 była Dyrektorem Zarządzającym w BSI Group Polska (British Standards Institution) odpowiadając za 8 krajów, wcześniej pracowała jako Sales Director/Prokurent notowanej na giełdzie w Frankfurcie firmie update, wywodzącego się z Austrii, wiodącego, międzynarodowego dostawcy systemów CRM (Customer Relationship Management). Współpracowała z takimi firmami jak Computerland S.A. (General Director Local Goverment Sector oraz Industry Sector Director); IT. expert Sp. z o.o (Prezes polskiej spółki zapewniającej usługi IT); Intentia Polska Sp. z o.o. jako Prezes szwedzkiego międzynarodowego dostawcy rozwiązań ERP (Enterprise Resource Planning). Wieloletnią współpracę z CSBI S.A. (Computer Systems for Business International S.A.) rozpoczęła od tworzenia i prowadzenia oddziału katowickiego współpracującego ściśle z sektorem Finansowym.

W kolejnych latach jako Management Systems Sales Director odpowiadała za całość sprzedaży systemów zarządzania na terenie Polski, otrzymując nominację na Członka Zarządu a następnie Wiceprezesa CSBI S.A (Computer Systems for Business International).

Jest ekspertem w zarządzaniu strategicznym i rozwoju biznesu w środowisku międzynarodowym. Odniosła udokumentowane sukcesy w restrukturyzacji firm oraz na polu przejęć i akwizycji (M&A) w sektorach technologicznych i usługowych. Jest osobą skoncentrowana na osiąganiu celów, specjalistą w obszarze negocjacji biznesowych, strategii sprzedażowych i marketingu oraz standardów i norm jakościowych.

W swojej karierze współpracowała z sektorami IT i Telekomunikacji, Bankowości, Publicznym, Zdrowia, Energetyki i Gazu, Motoryzacyjnym oraz branży spożywczej, dostarczając usługi doradczo – konsultingowe, systemy informatyczne i infrastrukturalne oraz usługi certyfikacyjno-szkoleniowe.