AML/KYC

AML to skrót pochodzący od frazy Anti-Money Laundering.

Ustawa AML – rok powstania i zakres

12 kwietnia 2018 r. po przygotowaniach i uchwaleniu przez naszego ustawodawcę opublikowano ustawę AML „o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.
Zakresem inicjacji dla przygotowania tego aktu prawnego była wdrożona dyrektywy unijnej AML IV z 20 maja 2015 r. Nowe przepisy obowiązują od 13 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 723) – Czy Państwa firma w zestawieniu z wymogami tego i pokrewnych aktów prawnych jest obiektywnie najlepiej przygotowana, a rynek nie zaprzeczy temu? Oferowane usługi w ramach doświadczonego zespołu ekspertów, teoretyków, ale i praktyków z doświadczeniem międzynarodowym.

Co oferujemy w ramach KYC / AML?

W ramach usługi KYC / AML zapewniamy wsparcie w interpretacji wymogów prawnych, w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych (ocena ryzyka, monitorowanie transakcji, szkolenia).

Dokonujemy również oceny zgodności instytucji z obowiązującymi regulacjami prawnymi – zarówno pod kątem prowadzonej polityki, obowiązujących procedur, wdrożonych systemów i procesów. W tym obszarze mogą Państwo liczyć także na nasze wsparcie doradcze w kwestiach spornych zarówno z kontrahentem, klientem, jak i instytucjami nadzorczymi.

Procedura AML – co jeszcze zapewniamy?

W związku z wejściem w życie procedury AML apewniamy również profesjonalne szkolenia AML dla naszych klientów oraz ich pracowników. Przepisy te sięgają znacznie dalej niż często jest to interpretowane. Często jest tu połączenie z działaniami w oparciu o możliwości przestępstw korupcyjnych, przekraczania uprawnień, czy też działań na szkodę firmy. Brak aktualnej wiedzy przy planowaniu i przygotowaniu działań w Organizacji, często ukazuje problemy, które mogą zagrozić fundamentalnym wartością firmy, a wręcz uniemożliwić dalszą działalność. Jeśli masz wątpliwości zacznij małymi krokami, ale zacznij, dostrzeż ryzyka, zmierz się z wymagania, a my służymy Państwu niezbędną wiedzą i w ramach decyzji kompleksowymi usługami.