Szkolenie z zarządzania bezpieczeństwem informacji

 • 8-12 osób
 • 8 h

W trakcie szkolenia z bezpieczeństwa informacji uczestnicy dowiedzą się jakie są zagrożenia związane z przetwarzaniem danych w firmie, jak je rozpoznawać i jak im przeciwdziałać. Poznają techniki, które można stosować aby skutecznie zminimalizować ryzyko ataku prowadzące do wycieku lub utraty kluczowych informacji.

Szkolenie bezpieczeństwo informacji – co umożliwia?

Szkolenie bezpieczeństwo informacji umożliwi wprowadzenie w przedsiębiorstwie podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem, zarówno jako część normy ISO 27001, ale również jako działalność niezależna. Pomoże w ocenie istniejących procesów zarządzania ryzykiem i procedur kontrolnych i upewnieniu się, że są one odpowiednie do zarządzania i redukcji zidentyfikowanych ryzyk.

Zapisz się!

  Szkolenie z bezpieczeństwa informacji dedykowane dla
  • Menedżerów wyższego i średniego szczebla
  • Menedżerów i specjalistów IT
  • Pracowników działów informatycznych
  • Osób zaangażowanych w budowę i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • Osób budujących systemy zabezpieczeń w swoich organizacjach

  Bezpieczeństwo informacji szkolenie – w trakcie poznacie:

  • Podstawy i terminologię ISO 27001
  • Na jakie ryzyka narażone są informacje
  • Jakie są kluczowe elementy w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji a potrzeby biznesowe
  • Aktywa i zarządzanie ryzykiem

  Korzyści po szkoleniu z bezpieczeństwa informacji

  1100 złotych netto

  8 h

  DOSTĘP DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

  CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

  Wielkość grupy: od 8 do 12 osób

  Inne szkolenia

  Sprawdź inne szkolenia, jakie prowadzimy