Szkolenie z zarządzania bezpieczeństwem informacji

 • 8-12 osób
 • 8 h

W trakcie szkolenia z bezpieczeństwa informacji uczestnicy dowiedzą się jakie są zagrożenia związane z przetwarzaniem danych w firmie, jak je rozpoznawać i jak im przeciwdziałać. Poznają techniki, które można stosować aby skutecznie zminimalizować ryzyko ataku prowadzące do wycieku lub utraty kluczowych informacji.

Szkolenie bezpieczeństwo informacji – co umożliwia?

Szkolenie bezpieczeństwo informacji umożliwi wprowadzenie w przedsiębiorstwie podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem, zarówno jako część normy ISO 27001, ale również jako działalność niezależna. Pomoże w ocenie istniejących procesów zarządzania ryzykiem i procedur kontrolnych i upewnieniu się, że są one odpowiednie do zarządzania i redukcji zidentyfikowanych ryzyk.

Szkolenie z bezpieczeństwa informacji dedykowane dla
 • Menedżerów wyższego i średniego szczebla
 • Menedżerów i specjalistów IT
 • Pracowników działów informatycznych
 • Osób zaangażowanych w budowę i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Osób budujących systemy zabezpieczeń w swoich organizacjach

Bezpieczeństwo informacji szkolenie – w trakcie poznacie:

 • Podstawy i terminologię ISO 27001
 • Na jakie ryzyka narażone są informacje
 • Jakie są kluczowe elementy w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji a potrzeby biznesowe
 • Aktywa i zarządzanie ryzykiem

Korzyści po szkoleniu z bezpieczeństwa informacji

1100 złotych netto

8 h

DOSTĘP DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Wielkość grupy: od 8 do 12 osób

Inne szkolenia

Sprawdź inne szkolenia, jakie prowadzimy