Szkolenie ESG

Zapraszamy na szkolenie ESG / Zrównoważony Rozwój o tym, jak rozpocząć realizację celów w swoim przedsiębiorstwie. Po ukończeniu kursu otrzymuje się imienny certyfikat z Akademii IKG.

Cel szkolenia ESG

 • Zapoznanie z problematyką ESG, a także do budowania kompetencji w obszarze Zrównoważonego Rozwoju
 • Wzrost świadomości na temat ESG
 • Poznanie sposobów ograniczania ryzyka niezgodności z obowiązującymi regulacjami ESG
 • Poznanie roli człowieka, pracownika, przedsiębiorstwa, ich wzajemnych zależności w Zrównoważonym Rozwoju/ESG

Zakres szkolenia ESG

 • Co to jest ESG ? Geneza zagadnienia.
 • Dlaczego jest to temat ważny dla Przedsiębiorstw i ludzi?
 • Przedstawienie głównych dokumentów dotyczących ESG:
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341.
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Cele ESG / Cele Zrównoważonego Rozwoju.
 • Cele, raportowanie niefiskalne ESG, czy mogą przełożyć się na finanse przedsiębiorstwa?
 • Obowiązek sporządzania raportów ESG.
 • Przewidziane kary.
 • Co przedsiębiorstwo może zyskać, szanse rozwojowo-biznesowe.
 • Co zrobić, aby zaimplementowanie ESG /Zrównoważonego Rozwoju w organizacji nie było ogromnym wyzwaniem? Od czego zacząć …

Zapisz się!

  Jak wygląda szkolenie ESG?

  Cena szkolenia online: 1280 zł netto/osobę
  Cena szkolenia stacjonarnego: 1480 zł netto/osobę

  Godziny trwania szkolenia 10.30 – 15.00 z dwiema 15 minutowymi przerwami

  Format szkolenia: online lub stacjonarnie

  Minimalna grupa uczestników to 12 osób
  W przypadku niezebrania się grupy, szkolenie będzie przełożone na kolejny termin

  Dodatkowe informacje o szkoleniu ESG

  4 godziny i 30 minut, w tym dwie piętnastominutowe przerwy

  1. Szkolenie on-line
  2. Szkolenie dedykowane profilowane pod klienta, realizowane w wybranej przez niego lokalizacji
  3. Szkolenie ogólne stacjonarne dla grupy 12–15 osób

  Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat z Akademii IKG. Certyfikaty są oznaczone indywidualnym numerem.

  Inne szkolenia

  Sprawdź inne szkolenia, jakie prowadzimy