Obowiązki dla jednostek samorządu terytorialnego

Obowiązki Związane Z Ewidencją I Prowadzeniem Dokumentacji Majątku Oraz Obowiązek Realizacji Inwentaryzacji Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego i ich cel

Zrozumienie, po co jest realizowana ewidencja i proces skontrum. Jak rozpocząć działania w przedmiotowym temacie, jeśli mamy wątpliwości, co do poprawności faktycznie realizowanych działań. Przekonanie. Jeśli wiemy, iż w organizacji mamy problem, jak najlepiej sobie z nim poradzić. Celem dodatkowym jest weryfikacja znajomości zagadnień dotyczących dokumentowania posiadanego i nabywanego majątku oraz skontrum.

Zapisz się!

Contact Us
Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego dedykowane są dla
  • dla jednej konkretnej  jednostki samorządu terytorialnego w jej siedzibie
  • może mieć też charakter otwartego szkolenia dla wielu zainteresowanych
  • osób z różnych branż, po prostu zainteresowanych taką tematyką

Zakres szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego

  • Kwestie majątku jednostki, kwestie ewidencyjne, odzwierciedlenie w dokumentacji jednostki
  • Współpraca: kierujący jednostką, osoba prowadząca księgi, księgowość, pracownicy przyjmujący materialną odpowiedzialność za powierzony, użytkowany, nadzorowany majątek
  • Skontrum – Inwentaryzacja – różnice
  • Prowadzenie inwentaryzacji w jednostce – tryb, etapy, dokumentowanie prac
  • Niezbędne dokumenty związane z procesem skontrum – Instrukcja inwentaryzacyjna i inne
  • Co po zakończeniu inwentaryzacji? Zasady likwidacji składników majątku, procedur przy ujawnieniu majątku.
  • Kwestie ruchów w ewidencji, w tym min. przekazywanie składników majątku

Dodatkowe zagadnienia podczas szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego

1100 złotych netto

Szkolenie może być realizowane dla jednej konkretnej jednostki, w jej siedzibie, może też być realizowane on-line. Może mieć też charakter otwartego szkolenia dla wielu zainteresowanych, bez względu na to są osobami z określonej branży czy po prostu zainteresowane są przedmiotową tematyką.

Inne szkolenia

Sprawdź inne szkolenia, jakie prowadzimy