Dyrektywa NIS/KSC

Dyrektywa NIS to akt prawny, który nałożył na operatorów oraz dostawców usług cyfrowych nowe zadania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Do czego zobowiązuje dyrektywa NIS?

Dyrektywa NIS – (Title and reference -Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union)
Poprzez wprowadzenie regulacji zgodnych z dyrektywą NIS Parlamentu Europejskiego, przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie cyfryzacji, a także innych obszarów kluczowych dla funkcjonowania państwa, zostały zobowiązane do przyłożenia szczególnej wagi w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego obywateli.

Wdrożenie dyrektywy NIS

Wdrożenie dyrektywy NIS poprzez stworzenie odpowiednich mechanizmów informacyjnych:

zachowanie poufności kluczowych danych oraz kontrola ich dostępności jest wyzwaniem
kontroli ich dostępności jest wyzwaniem, które nałożył na przedsiębiorców z najważniejszych branż ustawodawca, dostosowując krajowe przepisy do unijnych regulacji

Kompetentny Zespół, działanie projektowe, to klucz w naszej współpracy z Państwem. Dokonując analizy aktualnego systemu, pomagamy zaplanować, przygotować mapę drogową dla wdrożenia, a także pomagamy we wdrożeniu wymogów zapisów dyrektywy NIS.

Dyrektywa NIS – co jeszcze zapewniamy?

Nasze kompetencje pozwalają na sprawne dostosowanie wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa:

  • Zaimplementowanie imperatywów dyrektywy NIS w zakresie kontroli bezpieczeństwa w systemach informatycznych,
  • do modelowanie systemu powiadamiania właściwych instytucji o ewentualnym niebezpieczeństwie,
  • stworzenie kategorii niepokojących sygnałów, które zostaną określone jako ważne,
  • zbudowanie pomostu w relatywnej i wzajemnej współpracy z instytucjami kontrolującymi,
  • analiza i przygotowanie raportów z działań nakierowanych na kontrolę bezpieczeństwa w Organizacji.

Więcej informacji

Więcej informacji o założeniach dyrektywy NIS można znaleźć w tym dokumencie:

PDF informacje o ustawie