IKG Technology

Firma konsultingowa

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Informacje dotyczące ESG/Dyrektywa CSRD 

Szanowny kliencie!

Czy masz świadomość, że DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Regulacja/Dyrektywa CSRD), dnia 5 stycznia weszła w życie?!

ESG - informacje
IKG Technology firma konsultingowa
IKG Technology

O naszej firmie konsultingowej

Jako firma konsultingowa realizujemy projekty w obszarze:

  • transformacji cyfrowej
  • ESG / Zrównoważonego Rozwoju
  • bezpieczeństwa informacji
  • ochrony danych osobowych (m.in. wdrażanie RODO)
  • cyberbezpieczeństwa
  • ciągłości działania i zarządzania kryzysowego
  • oprogramowania do zarządzania flotą urządzeń mobilnych i szyfrowania danych
  • ochrony informacji niejawnych

O nas

Zapewniany szeroki zakres usług

w obszarze analizy luk, audytu zerowego zgodności, GAP4DX- dla transformacji cyfrowej, analizy ryzyka, mapy procesów, procedury i polityki bezpieczeństwa, planu ciągłości działania, szkoleń, doradztwa w obszarze bezpieczeństwa.

FIrma konsultingowa IKG Technology
ESG

Zrównoważony rozwój

Jesteśmy firmą konsultingową, zajmującą się kompleksowo tematyką ESG (szkolenia, pomoc w określeniu niezbędnych działań w obszarze ESG, audyt, raportowanie, po prostu kompleksowa opieka).

ESG to kryteria, jakimi powinna się kierować każda firma, dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Już od 2023 roku wiele firm oraz spółek będzie zobowiązanych do składania raz do roku raportu ESG. Dowiedz się więcej i uzyskaj od nas merytoryczne wsparcie.

ESG

Jakie jeszcze firmy podjęły współpracę z IKG Technology? Sprawdź

Innowacja
Kultura
Gospodarka
Technology

Jesteśmy firmą konsultingową.
Klient i jego zaufanie jest ponad wszystkie wartości.
– dziś jak nigdy wcześniej transformacja technologiczna jest nie tyle potrzebą, co koniecznością.