IKG Technology

Mentorzy odpowiedzialnego biznesu

IKG Technology firma konsultingowa

Nasza oferta

Jako firma konsultingowa realizujemy projekty w obszarze:

  • transformacji cyfrowej;
  • ESG / Zrównoważonego Rozwoju;
  • bezpieczeństwa informacji;
  • ochrony danych osobowych (m.in. wdrażanie RODO);
  • cyberbezpieczeństwa;
  • ciągłości działania i zarządzania kryzysowego;
  • oprogramowania do zarządzania flotą urządzeń mobilnych i szyfrowania danych;
  • ochrony informacji niejawnych.

Nasze usługi

FIrma konsultingowa IKG Technology

Zrównoważony rozwój

Jesteśmy firmą konsultingową, zajmującą się kompleksowo tematyką ESG (szkolenia, pomoc w określeniu niezbędnych działań w obszarze ESG, audyt, raportowanie, po prostu kompleksowa opieka).

ESG to kryteria, jakimi powinna się kierować każda firma, dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Już od 2024 roku wiele firm oraz spółek będzie zobowiązanych do składania raz do roku raportu ESG. Dowiedz się więcej i uzyskaj od nas merytoryczne wsparcie.

Certyfikat NATO

Rekomendacja KNF

Referencje Nutropharma


Innowacja Kultura Gospodarka Technology
Jesteśmy firmą konsultingową.
Klient i jego zaufanie jest ponad wszystkie wartości.
Dziś jak nigdy wcześniej transformacja technologiczna jest nie tyle potrzebą, co koniecznością.

• • •