Audyt IT

Audyt IT, nazywany także audytem informatycznym lub audytem bezpieczeństwa IT, to proces, w którym zbiera się i ocenia materiały dowodowe w celu sprawdzenia, czy obsługujący je ludzie poprawnie chronią organizację i jej otoczenie.

Czynności wykonywane podczas audytu IT

Co jest sprawdzane podczas audytu IT?

 Podczas audytu IT sprawdzane jest:  

 • utrzymanie integralności danych i systemów, 
 • stosowanie właściwych procedur, 
 • sposób i jakość rozpowszechniania należytych i rzetelnych informacji,
 • kontrolowanie, czy przedsiębiorstwo realizuje swoje cele i właściwie dysponuje swoimi  zasobami

Po co przeprowadzać audyt bezpieczeństwa IT?

Audyt bezpieczeństwa IT powinien pełnić funkcję obiektywnej kontroli organizacji, żeby ostrzegać przed niepożądanymi zdarzeniami i zarekomendować rozwiązania organizacyjne i technologiczne, aby firma spełniała wymogi współczesnego bezpieczeństwa cyfrowego dla siebie i swoich klientów (interesariuszy).

Cele audytu IT
Obszary naszych działań

W jakich obszarach prowadzimy audyt IT?

Prowadzimy audyt IT informatyczno-biznesowe w następujących obszarach:

 • Bezpieczeństwa Informacji (polityka bezpieczeństwa, procedury, szkolenia),
 • Cyberbezpieczeństwa (procedury, organizacja, testy penetracyjne)
 • Ciągłości działania i zarządzania kryzysowego (BIA, Plan ciągłości działania, testy)
 • Compliance (AML, KYC)
 • Ochrony urządzeń mobilnych i Szyfrowania Danych (polityka, procedury, systemy)
 • Ochrony Danych Osobowych/RODO( zgodność z ustawą, incydenty, procedury),
 • Naruszeń pracowniczych, fraudów i działań na szkodę firmy

Zamów audyt IT

Potrzebujesz zewnętrznego, obiektywnego sprawdzenia swojej organizacji – zapytaj o ofertę.