Normy ISO

Wdrażanie standardów ISO to zadanie dla całej organizacji.

Wdrażanie norm ISO – jakie są tego cele?

Wdrażanie norm ISO przez naszych specjalistów wspomaga biznes i sektor publiczny w tym procesie, którego celem jest:

  • wdrożenia skutecznego systemu zarządzania
  • uzyskanie zgodności z aktualnym wymaganiami prawa i standardem
  • uzyskanie stosownego certyfikatu potwierdzającego zgodność danego systemu z określonymi wymaganiami
Wdrażanie norm ISO

Normy ISO i ich ścieżka wdrożeniowa

By ten cel osiągnąć, czyli wdrożyć normy ISO, trzeba wraz ze specjalistami przejść pełna ścieżkę wdrożeniową, czyli:

  1. Audyt zerowy – wstępna ocena organizacji pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy.
  2. Optymalizacja procesów / określenie kluczowych elementów danego systemu zarządzania.
  3. Szkolenia wstępne – przekazanie pracownikom / Kierownictwu Twojej Organizacji podstawowej wiedzy z zakresu wdrażanych norm.
  4. Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej oraz budowa systemu zarządzania danego standardu – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę.
  5. Zatwierdzenie dokumentacji  przez organizację oraz wdrożenie systemu zarządzania – zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Organizacji oraz zapoznanie z nią pracowników.
  6. Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania – sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania normy.

Wdrożenie ISO

Wykonujemy wdrożenie ISO następujących standardów: ISO 27001, ISO 37001, ISO 22301 oraz ISO 31000.

Szukasz wyspecjalizowanej we wdrożeniu ISO firmy? Skontaktuj się z nami!