Praktyczne Aspekty Zarządzania Ciągłością Działania

Ciągłość działania to umiejętność organizacji do przewidywania incydentów związanych z prowadzoną działalnością, a także do odpowiadania na nie w taki sposób, aby móc kontynuować działalność na akceptowalnym poziomie. Dzięki poznaniu zagadnienia zarządzania przez ciągłość działania można zrozumieć istotę funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego przygotowania na kryzysowe sytuacje.

Polityką ciągłości działania nazywamy ogół zasad i działań mających na celu zapewnienie sprawnej i niczym nie zakłóconej realizacji zadań przedsiębiorstwa. Jej celem jest zminimalizowanie zagrożeń organizacyjnych do poziomu uznanego za akceptowalny. Podstawą jej realizacji jest stworzony wcześniej plan ciągłości działania – udokumentowany zbiór procedur i informacji, które określają jak w warunkach poważnego zakłócenia działalności biznesowej zapewnić odpowiednie warunki zastępcze na akceptowalnym zdefiniowanym poziomie oraz jak zorganizować tok przywracania stanu sprzed zakłócenia.

Szkolenie dedykowane dla:

Menedżerów wyższego i średniego szczebla
Osób odpowiedzialnych za Ciągłość Działania
Menadżerów i Konsultantów ds. Ryzyka, Bezpieczeństwa Informacji,
Operacyjnych i Działów IT
Osób zaangażowanych w budowę i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania

W trakcie szkolenia dowiecie się:

Jak określić kluczowe założenia Ciągłości Działania.
Jak umiejscowić ciągłość działania w organizacji.
Jak opisać podejście Planuj-Realizuj-Sprawdzaj-Działaj (PDCA) systemu zarządzania.
Jak zidentyfikować najbardziej krytyczne elementy w Planie Ciągłości.

Korzyści po szkoleniu:

Zrozumienie, dlaczego ważna jest ochrona organizacji przed nieprzewidzianymi zdarzeniami.
Poszerzenie wiedzy o Ciągłości Działania oraz Systemach Zarządzania Ciągłością Działania.
Plan ciągłości działania – co to znaczy dla organizacji.
Zapoznanie ze sposobem wdrażania Systemów Zarządzania Ciągłością Działania.
Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 22301.
Testy ciągłości działania.
Cena za osobę

950 zł

JEDNODNIOWE SZKOLENIE
DOSTĘP DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

INFORMACJE DODATKOWE:

Wielkość grupy:
– Od 8 do 12 osób
Czas trwania szkolenia:
– 8h


Praktyczne Aspekty Zarządzania Ciągłością Działania

IKG Technology

Kontakt:

IKG Technology Sp. z o.o.
ul M.Kopernika 5 lok LU. 8,
00-367 Warszawa
Dane firmowe:

NIP: 701-070-22-79
REGON: 367683693
BANK: 34 1140 2004 0000 3502 8081 2663
Projekt i wykonanie domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram