Praktyczne Aspekty Zarządzania Ciągłością Działania

  • 8-12 osób
  • 8 h

Zarządzanie ciągłością działania to umiejętność organizacji do przewidywania incydentów związanych z prowadzoną działalnością, a także do odpowiadania na nie w taki sposób, aby móc kontynuować działalność na akceptowalnym poziomie. Dzięki poznaniu zagadnienia zarządzania przez ciągłość działania można zrozumieć istotę funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego przygotowania na kryzysowe sytuacje.

Zarządzanie ciągłością działania – szkolenie

Polityką zarządzania ciągłością działania nazywamy ogół zasad i działań mających na celu zapewnienie sprawnej i niczym nie zakłóconej realizacji zadań przedsiębiorstwa. Jej celem jest zminimalizowanie zagrożeń organizacyjnych do poziomu uznanego za akceptowalny. Podstawą jej realizacji jest stworzony wcześniej plan ciągłości działania – udokumentowany zbiór procedur i informacji, które określają jak w warunkach poważnego zakłócenia działalności biznesowej zapewnić odpowiednie warunki zastępcze na akceptowalnym zdefiniowanym poziomie oraz jak zorganizować tok przywracania stanu sprzed zakłócenia.

Zapisz się!

Contact Us
Szkolenie z zarządzania ciągłością działania dedykowane dla
  • Menedżerów wyższego i średniego szczebla
  • Osób odpowiedzialnych za Ciągłość Działania
  • Menadżerów i Konsultantów ds. Ryzyka, Bezpieczeństwa Informacji,
  • Osób zaangażowanych w budowę i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania

W trakcie szkolenia z zarządzania ciągłością działania dowiecie się:

  • Jak określić kluczowe założenia Ciągłości Działania.
  • Jak umiejscowić ciągłość działania w organizacji.
  • Jak opisać podejście Planuj-Realizuj-Sprawdzaj-Działaj (PDCA) systemu zarządzania.
  • Jak zidentyfikować najbardziej krytyczne elementy w Planie Ciągłości.

Korzyści po szkoleniu z zarządzania ciągłością działania

1100 złotych netto

8 h

JEDNODNIOWE SZKOLENIE

DOSTĘP DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

Wielkość grupy: od 8 do 12 osób

Inne szkolenia

Sprawdź inne szkolenia, jakie prowadzimy