Koordynatorzy

Jacek Ołdak

Szef Działu Inżynieryjno- technicznego IKG Technology sp. z o.o.  – inż. Jacek Ołdak

Absolwent Instytutu Elektroniki i Elektrotechniki ATR w Bydgoszczy , obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Uzyskał dyplom inżyniera elektryka o specjalności Elektrotechnika Przemysłowa.

Doświadczenie zawodowe w zakresie budowy instalacji informatycznych zdobył podczas realizacji licznych projektów i inwestycji, w kraju i zagranicą, współpracując z takimi firmami jak: Siemens Sp z o.o., Sygnity S.A., Qumak S.A., Muntzberger und Partner, MDC Control GmbH.

Posiada liczne certyfikaty uprawniające do nadzoru, budowy i pomiarów sieci strukturalnych miedzianych i światłowodowych oraz dedykowanych sieci elektrycznych, światłowodowych.

Certyfikaty te zostały wydana przez firmy : Reichle – de Massari, AMP(Tyco), Siemens, ADC Krone, Schrack, Brand-Rex.

Posiada zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

tomasz

Tomasz Goworowski

Technik Elektryk, Szef Działu Wykonawstwa i Nadzoru.

Od 1998 roku realizował kompleksowe projekty szeroko pojętego okablowania strukturalnego oraz sieci komputerowych zarówno miedzianych i światłowodowych oraz central telefonicznych. Właściciel firmy TOMEL – obecnie części IKG Technology.

Doświadczenie zawodowe zdobył przy wielu realizacjach w kraju i zagranicą, współpracując  z wieloma firmami, takimi jak :  Siemens Enterprise Communications  Sp. z o.o. ,UNIFY  Sp. z o.o , SPRINT S.A., QUMAK S.A., WS Montage GmbH , GLT , MDC Control GmbH.

Posiada certyfikaty uprawniające do wykonywania i pomiarów sieci strukturalnych miedzianych i światłowodowych wydanych przez producentów : Richle & De-Massari Polska Sp. z o.o.

AMP(tyco), Siemens, Schrack, OPTOMER.

Jako wolontariusz opiekuje się instalacją teletechniczną  w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.