Szkolenie z zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie są zagrożenia związane z przetwarzaniem danych w firmie, jak je rozpoznawać i jak im przeciwdziałać. Poznają techniki, które można stosować aby skutecznie zminimalizować ryzyko ataku prowadzące do wycieku lub utraty kluczowych informacji.

Szkolenie umożliwi wprowadzenie w przedsiębiorstwie podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem, zarówno jako część normy ISO 27001, ale również jako działalność niezależna. Pomoże w ocenie istniejących procesów zarządzania ryzykiem i procedur kontrolnych i upewnieniu się, że są one odpowiednie do zarządzania i redukcji zidentyfikowanych ryzyk.

Szkolenie dedykowane dla:

Menedżerów wyższego i średniego szczebla
Menedżerów i specjalistów IT
Pracowników działów informatycznych
Osób zaangażowanych w budowę i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
Osób budujących systemy zabezpieczeń w swoich organizacjach

W trakcie szkolenia poznacie:

Podstawy i terminologię ISO 27001
Na jakie ryzyka narażone są informacje
Jakie są kluczowe elementy w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji a potrzeby biznesowe
Aktywa i zarządzanie ryzykiem

Korzyści po szkoleniu:

Uświadomienie potrzeby ochrony informacji w organizacji
Możliwości zastosowania normy ISO 27001.
Zapoznanie ze sposobem wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nadzorowaniem nim.
Przedstawienie form ochrony informacji.
Uświadomienie konsekwencji prawnych niewłaściwej ochrony.
Cena za osobę

1200 zł

JEDNODNIOWE SZKOLENIE
DOSTĘP DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

INFORMACJE DODATKOWE:

Wielkość grupy:
– Od 8 do 12 osób
Czas trwania szkolenia:
– 8hSzkolenie z zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

IKG Technology

Kontakt:

IKG Technology Sp. z o.o.
ul M.Kopernika 5 lok LU. 8,
00-367 Warszawa
Dane firmowe:

NIP: 701-070-22-79
REGON: 367683693
BANK: 34 1140 2004 0000 3502 8081 2663
Projekt i wykonanie domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram