Wdrożenia

wdrożenia

Wdrożenie – planowe, przemyślane działanie mające na celu zmianę, poprawę, przejście z stanu „0” do stanu „osiągniętego Celu Organizacji tzw. 100%.

Wiąże się to często z wdrożeniem pakietu reform, zmian w obecnym funkcjonowaniu, również dostosowanie, czy to do nowych norm prawnych, czy powszechnie obowiązujących Norm i Standardów, aż po stałe ulepszanie i podnoszenie jakości, we wszystkich płaszczyznach Firmy/Organizacji.

Zwykło się powtarzać, że: „Doświadczenie organizacji jest sumą dotąd popełnionych przez nią błędów”. Podobnym truizmem jest też stwierdzenie, że „lepiej uczyć się na cudzych niż na własnych błędach”. Trzecią drogą jest oparcie działania organizacji o system przygotowanych przez ekspertów i sprawdzonych w praktyce instrumentów zawartych w Normach.

Normy regulują wszystkie dziedziny naszego życia, poczynając od rozmiaru arkuszy papieru kończąc na skomplikowanych systemach zarządzania. Stanowią też nieodłączny element działania każdej nowoczesnej organizacji biznesowej.

norm ISO zwiększających bezpieczeństwo organizacji m.in. tj.:

ISO 27001 – norma dotycząca bezpieczeństwa informacji,

ISO 37001 – norma dotycząca zarządzania działaniami antykorupcyjnymi,

ISO 22301 – norma dotycząca systemu zarządzania ciągłością działania,

ISO 31000 – norma w zakresie zarządzania ryzykiem.

Twój partner wymaga od Ciebie udowodnienia wdrożonego Planu Ciągłości Działania, chcesz być odporny na negatywne scenariusze w Twoim Funkcjonowaniu, czy też niezależność od ogniw w łańcuchu, zapraszamy zaplanujemy, wdrożymy.