Praca zdalna

praca zdalna

Praca zdalna dawniej definiowana jako tele-praca.

Wczoraj było to znacznie szerzej – forma organizacji pracy, która polega na świadczeniu pracy poza siedzibą firmy/organizacji/pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dziś, w dobie scenariuszy takich jak pandemie, tempo zmian jest niezwykle dynamicznie, a więc czy o wszystkim pamiętaliśmy,  czy wybraliśmy adekwatne do potrzeb rozwiązania, jak zbudować cały odporną bezpieczną strukturę działania, w oparciu o jakie narzędzia, itd…

Postęp technologiczny dostarczając coraz nowszych narzędzi zmusza do zmiany modeli działania firmy/organizacje. Na ogół wiąże się to z udogodnieniem, ale…

Zawsze jest jakieś ale…! Bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo organizacji często jest wprost odwrotnie proporcjonalnie do udogodnień. Najczęściej dowiadujemy się kiedy wszystko tracimy, jak w całym IT 0/1 -być, nie być  ,mieć nie mieć..

Należy zachować zdrowy rozsądek i optymalizację, dostosować procedury, et cetera. Lista jest bardzo długa. Chcesz znać różne scenariusze, dobrać właściwy, zoptymalizować niezbędne wydatki, do faktycznie koniecznych i zasadnych, nie jest to łatwe, a otoczenie zmienia się każdego dnia, ale (zawsze jakieś jest…), a my jesteśmy od ale…. I radzimy z nim sobie! Niezależnie i obiektywnie.