Szkolenie: Jak przygotować się do epidemii Koronawirusa COVID-19?

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia pandemii korona wirusa w Polsce przygotowaliśmy dedykowane szkolenie opierające się na światowych standardach takich jak System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001 oraz ISO 22301 System Zarządzania Ciągłością Działania, dedykowane dla Opieki Medycznej. Powszechnie widomo, że stosowanie sprawdzonych i uznanych na całym świecie procedur i metod wynikających z międzynarodowych standardów, wspiera funkcjonowanie każdej instytucji i placówki, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych, a z takimi możemy mieć do czynienia już wkrótce.
W ramach szkolenia przekażemy Państwu, jak w oparciu o sprawdzone procedury, należy postępować w sytuacji rozprzestrzenienia się w Polsce Koronawirusa.

Program obejmuje następujące kroki:

Ustalenie co należy chronić w szpitalu przy potencjalnym wystąpieniu Koronawirusa.
Przykład: Personel Szpitala oraz jego zdolność do pracy i udzielania opieki medycznej pacjentom.
Identyfikację występujących oraz mogących wystąpić zagrożeń.
Przykład: Podatność na zakażenie Personelu i ich rodzin.
Identyfikację podatności, które mogą dopuścić do wystąpienia zagrożenia.
Przykład: Jaka jest droga zakażenia?
Na podstawie ww. nastąpi ocena potencjalnych strat jakie wystąpią w wyniku tych zagrożeń.
Przykład: Stworzenie listy i oszacowanie (miary) strat w personelu, sprzęcie, logistyce, przestojach etc.
Dokonanie oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i strat, poprzez opracowanie scenariuszy i możliwości rozwoju wirusa, wybuchu pandemii, paniki etc. Przypisanie prawdopodobieństw do każdego scenariusza.
Ustalenie planu i harmonogramu działań dla poszczególnych scenariuszy (Co i jak robić ?).
Scenariusze muszą być realne, racjonalne i możliwe do wdrożenia:

Ustalenie czynności zapobiegawczych,
Ustalenie i przetestowanie reakcji na zagrożenia,
Ustalenie priorytetów,
Ustalenie sposobów usuwania skutków zagrożeń.
Podsumowanie Szkolenia.
INFORMACJE DODATKOWE:

Wielkość grupy:

– Do 20 osób

Czas trwania szkolenia:

– 4h
Cena za grupę

3000 zł

DOSTĘP DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA

IKG Technology

Kontakt:

IKG Technology Sp. z o.o.
ul M.Kopernika 5 lok LU. 8,
00-367 Warszawa
Dane firmowe:

NIP: 701-070-22-79
REGON: 367683693
BANK: 34 1140 2004 0000 3502 8081 2663
Projekt i wykonanie domenafirmy.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram