Seminarium i prelekcja w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych

5 kwietnia IKG 2017 – seminarium oraz prelekcja IKG w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych

Program seminarium