Monthly Archives Kwiecień 2017

Ochrona Danych Osobowych – nowe przepisy w 2018 r.

Ochrona Danych Osobowych – nowe przepisy w 2018 r. Pozostało już tylko 13 miesięcy do wejścia w życie regulacji UE RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), które odmienią sytuacje podmiotów przetwarzających dane osobowe. Dotyczyć to będzie wszystkich bez względu na wielkość. Zmiana ta niesie za sobą poważne sankcje, jakimi będą objęte podmioty, które nieskutecznie będą chronić dane osobowe. Trzeba wskazać kary te są niemałe! Odczuwalne dla sektora publicznego i prywatnego. Ważnym jest to, że jeżeli firma posiada oddział w innym z krajów członkowskich Unii, organy tego państwa mają możliwość weryfikowania prawidłowości przetwarzania danych osobowych. A co za tym idzie,
Read More

ABC cyberbezpieczeństwa na konferencji w Sejmie

ABC cyberbezpieczeństwa na konferencji w Sejmie   Proste przyczyny, takie jak brak profilaktyki czy lekkomyślność mogą doprowadzić samorządy do kłopotów, w tym utraty pieniędzy. Cyberprzestępcy nie śpią i atakują także JST. 12 kwietnia w Sali Kolumnowej w Sejmie odbyła się konferencja pt. Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego. Zorganizowała ją sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich. Spotkanie otworzył Andrzej Maciejewski, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W swoim wystąpieniu poseł podkreślał, że jest to spotkanie przedstawicieli środowiska biznesowego i samorządowego. Spotkanie bardzo potrzebne, ponieważ na temat bezpieczeństwa
Read More

Ochrona Danych Osobowych – ZEGAR BIJE !!!!

Ochrona Danych Osobowych – ZEGAR BIJE !!!! Pozostało tylko 14 miesięcy do wejścia w życie  nowych przepisów dot. Ochrony Danych Osobowych zgodnych z dyrektywą UE  RODO. A wraz z nimi wysokie  kary się zbliżają.   ANALIZA SYTUACYJNA   Celem Dyrektywy jest  stworzenie nowych regulacji prawnych, uwzględniających postęp technologiczny i rozwój społeczeństwa informacyjnego, które mają zapewnić osobom fizycznym lepszą kontrolę nad ich danymi, jak również przyczynią się do rozwoju gospodarki cyfrowej i budowy jednolitego rynku w Unii Europejskiej. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r. opublikowano teksty aktów prawnych, które składają się na kompleksową reformę
Read More